Jeremy Zucker 最新單曲《18》有得聽喇✨

Jeremy Zucker 最新單曲《18》有得聽喇✨
年輕時候嘅愛情總是美好的~

年輕時候嘅愛情總是美好的~
單純咁鍾意一個人同每一刻都淨係想見到佢?
小編表示自己好老了? MV影住Jeremy喺私家車入面迷惘咁望住窗外嘅風景? 成首歌嘅feel 已經出晒嚟?

即刻去聽?: umhk.lnk.to/18JZ
#JeremyZucker
#18

Share on facebook
Share on whatsapp